Požární třídy

Specifika hašení různých tříd požárů-jak využít co nejefektivněji obsah hasiva: 

GlaciAid MG-400 lze použít k bezpečnému a vysoce efektivnímu hašení pevných a kapalných hořlavin, plynových zařízení do provozního tlaku 3 bary, na hašení tuků a olejů a běžných elektrických spotřebičů do provozní napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru.

A-pevných hořlavin (bytová zařízení, dřevo, papír, guma, plasty, textil…)

B-kapalných hořlavin (benzin, nafta, petrolej, ředidla, barvy; v menší míře i polární hořlaviny…)

C-hořících plynových zařízení do provozního tlaku 3 bar (sporáky, vařiče…)

E-běžných elektrospotřebičů do provozního napětí 400V ze vzdálenosti 1 metru

F-hořících tuků i olejů (fritézy, grily, trouby, mikrovlnné trouby…)

Li-lithium iontové akumulátory a baterie

Doporučujeme mít v pohotovosti vždy jeden „plný nový“ sprej a ten částečně použitý nechat na dopotřebování, např. při zabezpečení pálení ohňů, grilování a podobně

438 Kč s DPH

Srovnání běžných hasicích sprejů a 1kg hasicího práškového přístroje 
Srovnání běžných hasicích sprejů a přístroje1kg práškový hasicí přístrojGlaciAid
Speciální chemické pěnivé hasivo
Běžné hasicí spreje
HasivoPráškové hasivoSpeciální chemické pěnivé hasivoSměs na bázi vody a pěnidla
CertifikaceDle typu, zpravidla tyto: 5A21BC2A
8B
C do 3bar
E 400V
5F
Li-ion akumulátory
Dle typu, zpravidla tyto: AB
Doba použití při plném proudu5-6 sekund13 sekundPřesně nezměřeno, testované vzorky měli známky rzi u ventilu, mohlo dojít k úniku hnacího plynu.
Jednoduchost použitíJe potřeba znát, jak správně použít, protože doba činnosti je velmi krátká.Intuitivně použitelný i pro děti, snadné použití i jednou rukou.Snadné použití.
Rozptyl hasivaVelmi široký, za pár sekund je po celé místnosti nepřehledný oblak prášku.Velmi široký s možností přesného zaměření. Směs hrubého a jemného aerosolu s přesně daným objemem, tvarem a šířkou.U testovaných běžných sprejů jsme měli pouze velmi úzký rozptyl hasiva.
Držení jednou rukouNE – nutnost držet oběma rukamaANO – použitelnost jednou rukou (pro nemocné)ANO
Váha celková1,7 kg0,5 kg0,5 kg
Náklon při použitíMaximálně 30° – Práškový přístroj v této velikosti  nemá tryskovou hadici360° – i dnem vzhůru, dostane se na více místNáklon zhruba 30°, je-li sprej se stoupací hadičkou, je možné jej použít jen ve svislé poloze s mírným náklonem spreje. Při jiné poloze ujde pouze hnací plyn a hasivo zůstane v nádobě spreje.
Druhotné škodyZnačné druhotné škody z prášku: Zdraví lidí – nadýchání se prášku způsobuje dušnost.Domácnost – poškození zdraví mazlíčků, mrtvé rybičky, které prášek zasáhne.Značné zaprášení místnosti do několika sekund znemožní následné další hašení a pohyb v místnostech, včetně komplikací při útěku při nulové viditelnosti.Auto – těžko vyčistitelný nepořádek.Kancelář – elektronika je na odpis.Sprej je pěnový, není rozptýlen po celé místnosti.Speciální hasivo se díky přesnému spreji aplikuje pouze na místo požáru.Na bázi vody a pěnidla nedochází k rozptylu po místnosti.
Životnost20 let s revizemi a servisemživotnost 6 let (2 roky záruka ze zákona + 4 roky od výrobce garance plné funkčnosti)2 roky záruka (u vzorků jsme již před zárukou našli patrné známky koroze v oblasti ventilu a únik tlaku)
NákladyNutné revize a servis = dodatečné náklady (Cena prohlídky 1x ročně je zhruba 1/3 pořizovací ceny kilového přístroje a po 5 letech oprava asi za 2/3 pořizovací ceny. Tedy po 6 letech je náklad 3x vyšší oproti pořizovací ceně).6 let bez revizí a dalších nákladůBez revizí, ale již před koncem expirace (2 roky) známky koroze u testovaných vzorků.